Vlastnosti

Polykarbonát – vlastnosti, výhody, použití

Polykarbonát je organický materiál, který vzniká z celulózy, uhlí, soli, zemního plynu a ropy. Polykarbonátové desky představují osvědčený konstrukční prvek, který vyhovuje všem požadavkům. Jejich vytvarování poskytuje deskám při malé hmotnosti vysokou rázovou houževnatost a současně dobré tepelně izolační vlastnosti. Polykarbonát má další výhodu v tom, že může být podle požadavků upraven do mnoha podob. Tím se stávají polykarbonátové desky využitelné v mnoha oborech.

Výhody polykarbonátu

Vysoká mechanická pevnost při nastalých nízkých i vysokých teplotách (-40°C až +135° C), vynikající tepelně izolační a elektricky izolační vlastnosti, dobrá světelná propustnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, příznivé protipožární technické vlastnosti, vysoká tvarová stálost vůči teplu, bezproblémové zpracování a velmi nízká hmotnost.

Použití polykarbonátových desek

Obklady fasád, zastřešení teras, výroba zimních zahrad a skleníků, vnitřních stropů, světlíků, a světelných pásů. Dále se tento plast uplatňuje ve sportovních halách, ve výrobě pergol a zastřešení pasáží, stavbě obchodů a veletrhů a při výrobě reklamních panelů a vývěsních štítů atd. Polykarbonát je také hojně využíván i v oboru designu interiérového nábytku. Dále se polykarbonát používá pro výrobu optických médií (DC, DVD), elektroniky, světel do automobilů, interiérů letadel nebo medicínských nástrojů (možnost sterilizace).