Click 16 - Montážní návod

Montážní návod

Skladování desek

− Doporučujeme vnitřní uskladnění.
− V případě venkovního uskladnění je přikryjte bílou PE fólií, uzavřete otevřené konce komůrek (zalepením AL páskou nebo ukončovacím „U“ profilem), aby nedocházelo k vnikání prachu a nečistot.

Příprava na konstrukce pergoly

− Tyto polykarbonátové desky lze pokládat na dřevěnou i kovovou konstrukci, která je tvořena příčnými podpěrami vzdálenými cca 1000 mm.
− Důležitý je minimální sklon 7°. Při nižším sklonu hrozí protékání vody přes zámek.

       

− Maximální délka konstrukce 7000 mm.
− Podélné nosníky musí být kvůli montáži široké min. 60 mm.
− Příčné nosníky doporučujeme do konstrukce doplnit kvůli případnému prohýbání polykarbonátu pod váhou sněhu. Musí být zadlabány do konstrukce.               Maximální vzdálenost příčných nosníků 800 mm.
− Podélné i příčné nosníky musí tvořit rovinu tak, aby desky byly podloženy po všech čtyřech stranách!
− Vzdálenost mezi podpěrami při rovnoměrném zatížení:
   o 60 kg/m2 …………….. 1200 mm
   o 90 kg/m2 …………….. 1000 mm
   o 120 kg/m2 …………….. 800 mm
− Při plánování konstrukce zvažte, zda bude deska přesahovat přes konstrukci (max. 100 mm) nebo může končit zároveň s nosnou konstrukcí.

Přípravné práce

− Ochranou fólii nesundávejte! Deska se zpracovává včetně ochranné fólie. Strhnete ji až po úplném namontování desky.
− Zkontrolujte, zda jsou komůrky všech panelů bez viditelných nečistot.
− AL “F“ profil je nutné upravit tak, aby lícoval s AL „U“ profilem na spodní i horní hraně a zároveň a zakrýval bok přístřešku (např. pilkou na kov).
− Otevřené konce komůrek se uzavírají, je to z důvodu ochrany před vnikáním hmyzu, prachu a drobných nečistot:
   o Horní hranu utěsnit, jak nejvíce je to možné (zalepením AL páskou i přes zámky).
   o Spodní hranu utěsnit páskou perforovanou – prodyšnou (páskovat panely jen k zámku, zámek zůstává nezalepen kvůli odtoku vody).− Na konstrukci               nalepte spodní těsnící mikropryž (panely nesmí ležet přímo na konstrukci!)
− Řezat lze: vysokootáčkovou pilou (do 4500 ot./min.) s vícezubým kotoučem na plasty. U 10 mm desky lze použít nůž.
− Doporučujeme řezat za pomoci vodící lišty.
− Pokud se desky upravují v šířce, je nejvhodnější, aby řez probíhal max. 3 mm od stěny komůrky. Jinak může dojít k deformaci desky při utahování horní lišty a ke vzniku netěsností.
− Případné piliny vniklé do komůrek lze lehce odstranit kompresorem nebo výfukovou stranou vysavače. Menší účinnost má opatrné poklepání otevřenou stranou desky o zem.

Montáž

− Důkladně vsaďte první PC panel Click do AL „F“ profilu označenou stranou nahoru (strana s UV filtrem). Lze použít gumovou nebo dřevěnou paličku.
− AL „F“ profil připevněte ze strany ke konstrukci – na konce latí (např. vruty 4,0 x 30 mm s čočkovou hlavou přes podložky s gumou).
− Do drážky panelu Click vyvrtejte otvor tak, aby PC panel bylo možno přichytit ke každé lati – provrtejte pouze panel ne lať! Kvůli dilataci vyvrtejte otvor širší,       než je samotný vrut!
− Pro připevnění panelů Click k latím nosné konstrukce použijte plastové podložky Click a vruty 4 x 35 mm. Instalujte druhý panel na konstrukci tak, že ho             nasadíte do prvního panelu.
− Panely do sebe musí zapadnout tak, že zámky musí „cvaknout“.
− Postup opakujte až do instalace posledního panelu.
− Poslední panel připevněte pomocí AL „F“ profilu podobně jako první (nejprve nasaďte AL“F“ profil na panel, poté spojte panely v zámku, a nakonec                       připevněte AL „F“ profil ke konstrukci pomocí šroubů s čočkovou hlavou přes podložky s gumou).
− Těsnící pryž – Všechny nosné konstrukce, které jsou v kontaktu s polykarbonátovou deskou, opatřete těsnící pryží.
− Na desky lze šlapat jen v případě, když je podložíte prknem, které roznese tlak.
− Deska může přesahovat přes konstrukci max. 100 mm nebo může končit zároveň s nosnou konstrukcí. Montáž s přesazením a bez přesazení se liší.
− Směr desek – Komůrkový polykarbonát montujte komůrkami vždy po směru toku vody.
− Uzavření konců komůrek – Konce desek je potřeba dobře utěsnit proti prachu a nečistotám.
   o Horní stranu desky co nejvíce (např. zalepením AL páskou + ukončovacím „U“ profilem).
   o Spodní stranu desek je třeba utěsnit jen proti prachu a hmyzu (např. jen „U“ profilem nebo perforovanou páskou + „U“ profilem). Páska lépe zamezuj               vnikání prachu a hmyzu do komůrek, ale zároveň umožňuje odvětrávání komůrek.

        

   o Těsnící pásky dodáváme v šíři 25, 38 nebo 50 mm.
− Dilatace desek – Při montáži je nutné počítat s tepelnou dilatací (roztažností) desek – až 3 mm / 1 m do všech stran. Proto je používán systém beztmelého montování. Nespojujte desky lepením!
− Utěsnění – V místech, kde hrozí špatné těsnění dotěsněte silikonovým tmelem vhodný pro polykarbonát (např. silikon neutral). Ukončovací „U“ profily                 dodáváme polykarbonátové nebo hliníkové. U polykarbonátových hrozí odpadávání např. v období tání sněhu. Proto doporučujeme použití hliníkových „U“       profilů (viz obrázek).

        

Dokončení

− Na konce panelů opatřené AL páskou nasaďte AL ukončovací „U“ profily (použijte gumovou nebo dřevěnou paličku).
− Na horní hranu panelů nasaďte AL „U“ profil.
− Na spodní hranu panelů nasaďte AL „U“ profil s prodlouženou hranou.
− Pokud je horní hrana zastřešení u domu nebo stěny, je nutné, aby vzdálenost mezi horní hranou a stěnou byla min. 100 mm, kvůli nasazení ukončovacího AL „U“ profilu.
− Sejměte zbytky ochranné fólie. Nenechávejte ji na desce – vlivem slunečního záření a vlhkosti by došlo ke zteření a nepůjde odstranit.

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.