Databáze technických pojmů a názvosloví

Níže se vám pokusíme přiblížit pojmy, vyskytující se na našich stránkách. Pokud vám nebude cokoli jasné, určitě nás neváhejte kontaktovat.

 

Pojmy:

Světelná propustnost - udává kolik procent světla propustí polykarbonát / plexisklo z vnějšku do skleníku či interiéru.

Dilatace - označována také jako dilatační spára. Slouží k vyrovnávání změny objemu konstrukce (roztahování, smršťování) tak, aby nedocházelo ke vzniku prasklin a jiných vad.

Prořez - znamená odpad materiálu při řezání polykarbonátu či plexiskla

Plexisklo - průhledný syntetický polymer, který má vlastnosti termoplastu.

Komůrky - označovány také jako dutinky, které se nacházejí mezi jednotlivými stěnami u komůrkového polykarbonátu.

Termoplast - jedná se o plast, který je od určité teploty tvárný, někdy dokonce až kapalný, a po ochlazení se stane opět pevným. Tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně.