Komůrkový polykarbonát - Montážní návod

Montážní návod

 

Skladování desek

− Doporučujeme vnitřní uskladnění.
− V případě venkovního uskladnění je přikryjte bílou PE fólií, uzavřete otevřené konce komůrek (zalepením antidust páskou), aby nedocházelo k vnikání     prachu a nečistot.

Příprava konstrukce pergoly

Šířka typizovaných desek je 1050 mm nebo 2100 mm. Délka 2, 3, 4, 5, 6 nebo 7 m. Při navrhování rozměrů konstrukce pergoly vycházejte z těchto rozměrů – vyhnete se tak zbytečným prořezům.
− Deska může přesahovat přes konstrukci max. 100 mm nebo může končit zároveň s nosnou konstrukcí.
− Sklon zastřešení min 5° (= 90 mm / m), aby byl zajištěn odtok dešťové vody a spolehlivost těsnění včetně samočistícího efektu desek dešťovou vodou.
− Konstrukce může být vyrobena ze dřeva, oceli i hliníku. Na barvě konstrukce nezáleží.
− Maximální délka konstrukce 7000 mm.
− Podélné nosníky musí být kvůli montáži široké min. 60 mm.
− Příčné nosníky doporučujeme do konstrukce doplnit kvůli případnému prohýbání polykarbonátu pod váhou sněhu. Musí být zadlabány do konstrukce.               Maximální vzdálenost příčných nosníků 800 mm.
− Podélné i příčné nosníky musí tvořit rovinu tak, aby desky byly podloženy po všech čtyřech stranách!
− Zátěžové grafy výrobce naleznete na našich webových stránkách. Doporučujeme u 10 mm desek max. mezikrokevní vzdálenost 1 m. U 16 mm desek také,         ale již není třeba doplňovat příčnými latěmi.
− Dilatační mezera (= dilatace – roztažnost desky vlivem teplotních změn).mezi deskami min 20 mm. POZOR! Tepelná dilatace je až 3 mm / 1 m.

     

Ohýbání dutinek

− Pokud plánujete obloukový tvar, je potřeba připravit nosnou konstrukci v požadovaném tvaru tak, aby desky tvar kopírovaly. Desky se ohýbají POUZE ve           směru dutinek!

− Poloměr ohybu je daný tloušťkou desky. Maximální poloměry ohybu jednotlivých desek uvádíme na našich webových stránkách a řídí se doporučením                výrobce (viz technické listy výrobců na www.polykarbonatznojmo.cz)

     

Řezání desek

− Ochranou fólii nesundávejte! Deska se řeže i montuje včetně ochranné fólie. Strhnete ji až po úplném namontování desky.
− Na ochranou fólii vyznačte požadované rozměry.
− Řezat lze: vysokootáčkovou pilou (do 4500 ot./min.) s vícezubým kotoučem na plasty. Do tloušťky desky 10 mm lze použít nůž.
− Doporučujeme řezat za pomoci vodící lišty.
− Pokud se desky upravují v šířce, je nejvhodnější, aby řez probíhal max. 3 mm od stěny komůrky. Jinak může dojít k deformaci desky při utahování horní lišty       a ke vzniku netěsností.
− Případné piliny vniklé do komůrek lze lehce odstranit kompresorem nebo výfukovou stranou vysavače. Menší účinnost má opatrné poklepání otevřenou           stranou desky o zem.

Montáž

− Těsnící pryž – Všechny svislé hlavní nosníky opatřete samolepící těsnící pryží. Doporučujeme pryž připevnit navíc např. sponkovačkou.
− Na desky lze šlapat jen v případě, když je podložíte prknem, které roznese tlak.

                                         

− Deska může přesahovat přes konstrukci max. 100 mm nebo může končit zároveň s nosnou konstrukcí. Montáž
   s přesazením a bez přesazení se liší.

      

− Směr desek – Komůrkový polykarbonát montujte komůrkami vždy po směru toku vody.
− Ochranná fólie – Desku montujte vždy ochrannou fólií směrem ven – k slunci – pod fólií je ochranná ÚV vrstva. Ochranou fólii strhněte jen tam, kde budete desku právě upevňovat! Na zbytku plochy ji ponechejte až do úplného závěru.
− Uzavření konců komůrek – Konce desek je potřeba dobře utěsnit proti prachu a nečistotám.
o Horní stranu desky co nejvíce (např. zalepením AL nebo antidust páskou + ukončovacím „U“ profilem).
o Spodní stranu desek je třeba utěsnit jen proti prachu a hmyzu (např. jen „U“ profilem nebo perforovanou páskou + „U“ profilem). Páska lépe zamezuj vnikání prachu a hmyzu do komůrek, ale zároveň umožňuje odvětrávání komůrek.
− Dilatace desek – Při montáži je nutné počítat s tepelnou dilatací (roztažností) desek – až 3 mm / 1 m do všech stran. Proto je používán systém beztmelého montování. Nespojujte desky lepením! Desky jsou upevňovány pomocí přítlačných lišt s pryžovým těsněním. Mezi jednotlivými deskami dodržujte mezeru 20 mm, kterou překryjte přítlačnou lištou.
− Vrtání – Pro vrtání lišt a polykarbonátu lze použít běžné ocelové vrtáky bez změněného nábrusu. Nepoužívejte žádné
řezné oleje ani chladící emulze.
− Přítlačná lišta – Není předvrtaná. Upevňuje se šrouby. Vzdálenost mezi šrouby by neměla být větší než 330 mm. Hliníkové přítlačné lišty je možné použít buď na krajích a v místě spoje, nebo na každý svislý nosník. Lišty je vhodné doplnit ze spodní strany plastovou krytkou.

           

− Připevnění – Polykarbonátové desky je nutné ke konstrukci přišroubovat, aby např. vlivem dilatace a pohybu po konstrukci desek nesjížděly dolů. Používají se přítlačné terčíky s nylonovou nebo silikonovou podložkou. Max. vzdálenost mezi šrouby 500 mm. Kvůli zatížení větrem doporučujeme min. průměr 50 mm. Je potřeba brát ohled na dilataci a vrtat otvory o 3 - 4 mm větší, než je průměr šroubu.
Pokud montujete desky široké jen přes 1 pole, je vhodné zajistit je proti posunu směrem dolů např. ocelovým L.
− Utěsnění – Na závěr montáže nasaďte nahoře a dole ukončovací „U“ profily a uzavřete tak komůrky. V místech, kde hrozí špatné těsnění dotěsněte silikonovým tmelem vhodný pro polykarbonát (např. silikon neutral). Ukončovací „U“ profily dodáváme polykarbonátové nebo hliníkové. U polykarbonátových hrozí odpadávání např. v období tání sněhu. Proto doporučujeme použití hliníkových „U“ profilů (viz následující obrázek).

      

− Dokončení – Sejměte zbytky ochranné fólie. Nenechávejte ji na desce – vlivem slunečního záření a vlhkosti by došlo ke zteření a nepůjde odstranit.

Čistění desek

− Čištění provádějte pouze vlažnou vodou, případně slabým roztokem mýdla. Použijte měkký hadřík, houbu (ne s drsný povrchem) nebo tlakový čistič.
− NEPOUŽÍVEJTE: gumové stěrky, žiletky, kartáče, košťata, houby s drsným povrchem apod. Ředidla a chemické prostředky jsou naprosto nevhodná. Došlo by k poničení struktury desky a ochranného ÚV vrstvy.

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.