Trapézový polykarbonát - Montážní návod

Montážní návod

Skladování desek


− Doporučujeme vnitřní uskladnění.
− V případě venkovního uskladnění je přikryjte bílou PE fólií, chraňte je před přímým slunečním zářením (desky nemají ochranou fólii), deštěm a větrem.               Desky uložte na rovnou, chladnou plochu.
− Pokud byly desky po dobu transportu srolovány, co nejdříve je rozložte a rovnoměrně zatěžkejte. Vlivem kumulace tepla může dojít k nenávratné deformaci     materiálu.

        

Příprava konstrukce pergoly

− Šířka typizovaných desek je 1045 mm nebo 1265 mm. Délka 2, 3, 4, 5, 6 nebo 7 m. Při navrhování rozměrů konstrukce pergoly vycházejte z těchto rozměrů –      vyhnete se tak zbytečným prořezům.
− Deska může přesahovat přes konstrukci max. 100 mm nebo může končit zároveň s nosnou konstrukcí.
− Sklon zastřešení min 7° (= 120 mm / m), aby byl zajištěn odtok dešťové vody a spolehlivost těsnění včetně
   samočistícího efektu desek dešťovou vodou.
− Konstrukce může být vyrobena ze dřeva, oceli i hliníku.
− Barva konstrukce nemusí být světlé barvy.
− Podélné nosníky musí být kvůli montáži široké min.
    60 mm.
− Příčné nosníky doporučujeme do konstrukce doplnit kvůli případnému prohýbání polykarbonátu pod váhou sněhu. Musí být zadlabány do konstrukce.               Maximální vzdálenost příčných podpěr závisí na typu zvolené desky a na předpokládaném maximálním zatížení - max. 800 mm.
− Podélné i příčné nosníky musí tvořit rovinu tak, aby desky byly podloženy po všech čtyřech stranách!
− Zátěžové grafy jednotlivých polykarbonátových desek naleznete na na webových stránkách výrobce i naší firmy TAM KOVO s.r.o.
− Pokud plánujete obloukový tvar, je potřeba připravit nosnou konstrukci v požadovaném tvaru tak, aby desky tvar kopírovaly.

         

Řezání desek

− POZOR! Desky nemají ochranou fólii.
− Řezat lze: nůžkami na plech, ruční kotoučovou pilou s kotoučem na plasty, nebo úhlovou bruskou flexa.
− Doporučujeme řezat za pomoci vodící lišty. Řezy provádějte najednou, bez přerušení. Při řezání zpevněte plochu kolem probíhajícího řezu, aby deska nevibrovala – hrozí štípání.

      

Přípravné práce

Desky nejsou pochozí! Pokud během nebo po montáži potřebujete po deskách chodit, použijte montážní lávku, žebřík nebo fošnu, které roznese tlak. Na přístřešek položte vhodnou textilii, abyste zabránili poškrábání.
− Zabraňte kontaktu desky s laky, mořidly, rozpouštědly a jinými chemickými látkami. Používejte pouze doporučené doplňky.
− Deska může přesahovat přes konstrukci max. 100 mm nebo může končit zároveň s nosnou konstrukcí.
− Těsnící pryž – Všechny svislé hlavní nosníky opatřete samolepící těsnící pryží. Doporučujeme pryž ještě připevnit např. sponkovačkou.
− Směr desek – Trapézový polykarbonát montujte vlnami vždy po směru toku vody.
− ÚV ochrana – Deska je z jedné strany opatřena povrchovou ochranou proti ÚV záření. Tato strana je zřetelně označena samolepícím štítkem a montujte ji vždy směrem ven – k slunci.
Pokud by štítek při skladování nebo přepravě odpadl, snadno určíte stranu s ÚV ochranou tak, že při pokládce začíná deska na konstrukci, ne ve vzduchu (viz obrázek).
− Vrtání a připevnění
o Desky připevňujte šrouby, nikoliv hřebíky – nenýtujte, nepřibíjejte!!
o Desky nenatahujte ani nenapínejte – instalujte bez pnutí!
o Desky nejsou předvrtány. Pro vrtání trapézových desek lze použít běžné ocelové kuželové vrtáky, stupňovité nebo vrták na kov, který před použitím otupte – velikost 4 – 10 mm.
o Je potřeba brát ohled na dilataci a vrtat otvory o 3–4 mm větší, než je průměr šroubu.
o Nepoužívejte žádné řezné oleje ani chladící emulze.
o Max. vzdálenost mezi šrouby 500 mm.
o Min. vzdálenost vrtané dírky je 50 mm od kraje desky.
o Vrtané díly podložte, aby nevibrovaly. Vrtejte pod úhlem 90°! Ideální teplota pro zpracování je 20°C.
o Otvor musí být vyvrtán čistě bez jakýchkoliv otřepů nebo je potřeba otřepení očistit.

     

o U střech šroubujte do vrcholu trapézu, u stěn šroubujte do spodní půlvlny.

     

o Připevnění vrcholu trapézu na střechu:
o Spodní distanční podložkou z PVC.
o Hliníkovou kolotu s EPDM těsněním nebo PVC podložku.
o Nebo zvolte upevňovací sadu pro dřevěné nebo kovové konstrukce.

      

o Šroub s gumovou podložkou je nutné utahovat přiměřeně. Nesmí být nedotažen – podložka se volně otáčí, nebo přetažen – kraje podložky se zvedají). Mohlo by dojít k netěsnostem. Šrouby by měly umožnit dilataci (teplotní roztažnost) materiálu.
o Na horní a spodní straně přístřešku (první a poslední příčná lať) šroubujte na vrcholu každé druhé vlny, na vnitřních nosnících ideálně na vrcholu každé třetí vlny.

       

− Napojování – provádějte překladem desky minimálně jednou celou vlnou. Desky typu WT doporučujeme překládat 2 vlny. Na délku napojujte jen v nezbytně     nutném případě – překlad min. 200 mm.
− Utěsnění – Všechny spoje je vhodné dotěsnit silikonem. Používejte výhradně silikon na polykarbonáty – silikon neutrál.

     

Čištění desek


− Čištění provádějte pouze vlažnou vodou, případně slabým roztokem mýdla. Použijte měkký hadřík, houbu (ne s drsný povrchem) nebo tlakový čistič.
− NEPOUŽÍVEJTE: gumové stěrky, žiletky, kartáče, košťata, houby s drsným povrchem apod. Ředidla a chemické prostředky jsou naprosto nevhodná. Došlo by k poničení struktury desky a ochranného ÚV vrstvy.

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.